This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

ธนาคารกรุงเทพ       
                                     ทุกความสุข ..ยิ่งใหญ่เสมอ :)


     ธนาคารกรุงเทพมีฐานะการเงินมั่นคงเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และในวันนี้ ธนาคารกรุงเทพก็ยังคงยึดมั่นในภาระหน้าที่ของ ‘เพื่อนคู่คิด’ ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างลูกค้าเพื่อคอยให้การสนับสนุนในทุกย่างก้าวสำคัญของชีวิตตลอดไป

17 กันยายน 2555


ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของธนาคารกรุงเทพที่ ‘BBB+’


         ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิต ‘BBB+’ แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL (‘BBB+’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) หุ้นกู้ดังกล่าวจะออกโดยสาขาของ BBL ในฮ่องกง เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะนำไปใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคาร
         อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อยู่ที่ระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating) ของ BBL ที่ ‘BBB+’ โดยอันดับเครดิตของ BBL สะท้อนถึงระดับเงินกองทุนและความสามารถในการทำกำไรที่อยู่ในระดับดี คุณภาพสินทรัพย์และสำรองหนี้สูญที่อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง และการมีเครือข่ายธุรกิจ (franchise) ในประเทศที่แข็งแกร่ง ฟิทช์เชื่อว่าฐานะทางการเงินโดยรวมของ BBL น่าจะแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับผลกระทบจากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของคุณภาพสินเชื่อได้
BBL เป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์รวมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดของสินเชื่อที่ 18% และ ส่วนแบ่งการตลาดของเงินฝากที่ 20% ณ สิ้นมิถุนายน 2555 ธนาคารมีเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งในกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมีการขยายธุรกิจไปในกลุ่มลูกค้ารายย่อยอย่างต่อเนื่อง BBL มี 1,077 สาขาในประเทศและมี 25 สาขาในต่างประเทศรวมทั้งหนึ่งสำนักงานตัวแทนซึ่งตั้งอยู่ใน 13 เขตเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเซีย

วิเคราะห์ข่าว : 

13 กันยายน 2555


ธนาคารกรุงเทพ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเสวนาระดับผู้นำ ‘Myanmar Global Investment Forum’ ประเทศเมียนมาร์          นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าภาพงานเสวนาระดับผู้นำ ‘Myanmar Global Investment Forum: Progress, Potential and Promise’ ซึ่งจัดโดยนิตยสารยูโรมันนี่ ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเมียนมาร์ เมืองเนปีดอว์ ประเทศเมียนมาร์ นำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ทั้งด้านการเงิน การค้า การลงทุน ลูกค้านักธุรกิจจากประเทศไทย และพันธมิตรทางธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ ‘Banking Sector Development and Market Opening’ และสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ ‘What Should Foreign Investors Know About The Myanmar Foreign Investor Law?’ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการค้าการลงทุนของลูกค้าที่สนใจในประเทศเมียนมาร์ ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงาน ในฐานะธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีสำนักงานผู้แทนย่างกุ้งมานานกว่า 17 ปี และธนาคารเครือข่ายในเมียนมาร์อีก 6 แห่ง ปัจจุบันธนาคารกรุงเทพมีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศกว่า 26 แห่งใน 13 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน ที่พร้อมให้การสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ด้วยประสบการณ์และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศอย่างยาวนานและลึกซึ้ง

วิเคราะห์ข่าว :

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

10 กันยายน 2555

ธนาคารกรุงเทพ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 99 ปี ด้วยความเชื่อมั่นของ
ธนาคารกลางประเทศเวียดนาม


        ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศเวียดนาม ได้รับความเชื่อมั่นจากธนาคารกลางแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มอบใบอนุญาตดำเนินกิจการธนาคารอายุ 99 ปี ภายหลังจากใบอนุญาตล่าสุดที่มีอายุ 20 ปี ครบอายุในปีนี้ ด้วยระยะเวลามากกว่า 50 ปี ที่เปิดให้บริการในประเทศเวียดนาม สามารถสะท้อนความมั่นคงแข็งแกร่ง ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ การเงินการธนาคารในเวียดนาม พร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดี

       นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นับเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศเวียดนาม ได้รับความเชื่อมั่นจากธนาคารแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมอบใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารในเวียดนามอายุ 99 ปี นับเป็นธนาคารต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลายาวนานสูงสุด ต่อเนื่อง จากใบอนุญาตฉบับก่อนหน้านี้ที่มีอายุ 20 ปี ที่ครบอายุในปี
พ.ศ.2555 นี้ ส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพทั้ง 2 สาขาในประเทศเวียดนาม ได้แก่สาขาโฮจิมินห์ซิตี้ และสาขาฮานอย สามารถให้บริการลูกค้าภายใต้ใบอนุญาตฉบับดังกล่าวได้ถึงปีพ.ศ.2654

       "การได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารที่มีอายุ 99 ปี ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของธนาคารแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีต่อการเปิดให้บริการของธนาคารในช่วงที่ผ่านมาด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ในประเทศเวียดนาม ธนาคารกรุงเทพได้รับการยอมรับตลอดจนความไว้วางใจจากประชาชนและทางการเป็นอย่างดี อีกทั้งธนาคารแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้มอบรางวัลเกียรติคุณ (Certificate of Merit) ให้กับธนาคารกรุงเทพ "เพื่อยกย่องความสำเร็จอันโดดเด่นและผู้นำด้านการธนาคาร" ในปีพ.ศ.2551-2553"

นายไชยฤทธิ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับในประเทศเวียดนาม ธนาคารกรุงเทพได้เริ่มเปิดให้บริการสาขาไซง่อนในปีพ.ศ.2504 ก่อนหยุดให้บริการเนื่องจากภาวะสงครามในปีพ.ศ.2518 ภายหลังสงครามสิ้นสุดธนาคารกรุงเทพถือเป็นธนาคารต่างประเทศแห่งแรกที่สามารถกลับไปเปิดให้บริการที่สาขาโฮจิมินห์ซิตี้ในปีพ.ศ.2535 และสาขาฮานอย ในปีพ.ศ.2537 ปัจจุบันมีนายธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ ผู้จัดการทั่วไป สาขาประเทศเวียดนาม รับผิดชอบคอยดูแลและให้บริการ ด้วยความมั่นคงแข็งแกร่ง ความรู้ความเข้าใจ เครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ทำให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งลูกค้าชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเวียดนาม ลูกค้าชาวเวียดนาม และนักลงทุนต่างประเทศที่ต้องการใช้โอกาสการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ขยายกิจการสู่เวียดนาม ซึ่งธนาคารมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของลูกค้าในเวียดนามเป็นไปอย่างราบรื่น และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจที่ลูกค้าได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว

       "การขยายเครือข่ายสาขาในต่างประเทศ นับเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของธนาคาร ที่มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ปัจจุบันธนาคารมีเครือข่ายสาขาจำนวน 26 แห่ง ใน 13 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ทั้งในรูปแบบที่เป็นสาขาของธนาคาร หรือธนาคารท้องถิ่นในประเทศ รวมไปถึงสำนักงาน
ผู้แทน ด้วยเครือข่ายสาขาที่กว้างขวางและมั่นคงนี้ทำให้ธนาคารกรุงเทพ เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของภูมิภาค
ที่มีความพร้อมสูงสุด สำหรับรองรับการหลอมรวมกันทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต"


วิเคราะห์ข่าว : การที่ธนาคารกรุงเทพได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารที่มีอายุ 99 ปี ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของธนาคารแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มี ต่อการเปิดให้บริการของธนาคารในช่วงที่ผ่านมา ในประเทศเวียดนาม ธนาคารกรุงเทพได้รับการยอมรับตลอดจนความไว้วางใจจากประชาชนและทางการเป็นอย่างดี โดยธนาคารได้มีการขยายเครือข่ายสาขาในต่างประเทศ เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของธนาคาร ที่มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค นับได้ว่าเป็นความสำเร็จของธนาคารในระดับหนึ่ง

3 กันยายน 2555

ธนาคารกรุงเทพ เปิดที่ทำการสำนักงานผู้แทนแห่งใหม่ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าการแบงก์ชาติไทยเป็นประธาน           นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานผู้แทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรุงย่างกุ้ง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงแรม ชาเทรียม รอยัลเลคย่างกุ้ง กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ โดยมีนางสาวศศิมา มุนีมงคลทร ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) ให้การต้อนรับและนำชม โดยสำนักงานตัวแทนในย่างกุ้งนี้ธนาคารกรุงเทพได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลเมียนมาร์มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2538 ด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า 17 ปี รวมกับเครือข่ายธนาคารพันธมิตรของธนาคารกรุงเทพในเมียนมาร์ที่เป็นธนาคารของรัฐบาล 2 แห่ง และธนาคารเอกชนสัญชาติเมียนมาร์ 4 แห่ง รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ธนาคารกรุงเทพพร้อมให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานของลูกค้านักธุรกิจและนักลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศที่ต้องการเข้าไปลงทุน และใช้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินในประเทศเมียนมาร์ได้ทุกความต้องการและสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงเครือข่ายกว่า 1,000 สาขาในประเทศไทย และอีก 26 แห่ง ใน 13 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เวียดนาม จีน มาเลเซีย และเมียนมาร์

วิเคราะห์ข่าว : ธนาคารกรุงเทพได้เปิดสำนักงานผู้แทนธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในกรุงย่างกุ้ง ครั้งนี้เพื่อให้บริการทางการเงินกับลูกค้านักธุรกิจไทยและต่างชาติที่ไปลงทุนในเมียนมาร์ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี  2558

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ครั้งที่ 4 (26-31 ส.ค. 2555)


ปิดอบรม AEC : วันที่ 28 สิงหาคม 2555


         สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) หลักสูตร : เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 สำหรับผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ (36 ชั่วโมง ) ซึ่งสมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานปิดโครงการพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) คุณอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธี วันเสาร์ที่ 25 ส.ค.2555 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000105368

30 สิงหาคม 2555


บลจ.บัวหลวงเปิดตัวแอพพลิเคชั่นล่าสุด "Bualuang Funds: iBuddy"สำหรับ iPhone และ iPad ย่อโลกการเงิน-การลงทุนไว้ในมือ
          นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นล่าสุด "Bualuang Funds: iBuddy" ขึ้นสำหรับ iPhone และ iPad เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลการลงทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อ เป็นการเสริมนโยบายที่จะสนับสนุนให้คนไทยอ่านออกเขียนได้ทางการเงิน (Financial Literacy) อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งน่าจะตอบสนอง Lifestyle ของคนเมืองได้เป็นอย่างดี
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บลจ.บัวหลวง กล่าวว่า iBuddy จะช่วยเพิ่มช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ในการนำเสนอข้อมูลกองทุน สถานะทางการเงินและการลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนให้กับนักลงทุนทั่วไปได้ดียิ่งขึ้น เพราะไม่ว่าผู้ลงทุนจะอยู่ที่ใดก็จะรับข้อมูลผ่าน smart phone ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย ในทุกที่ ทุกเวลา เพียงดาวน์โหลด iBuddy บนอุปกรณ์ Smart phone ได้ฟรีง่ายๆ ผ่านใน App Store ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพียง search คำว่า “iBuddy” หรือ “BBLAM” สำหรับ iPhone และ iPad  โดยจะมีรายการที่สำคัญที่สำคัญแสดงไว้ 5 รายการได้แก่ 1) News ที่รวบรวมข่าวสารทางการเงินการลงทุนที่น่าสนใจเอาไว้ 2) Funds นำเสนอข้อมูลรายละเอียดกองทุนอย่างครบถ้วนรวมทั้งผลการดำเนินงารนย้อนหลัง
3) My Portfolio ช่วยบันทึกข้อมูลการลงทุนและแสดงผลการดำเนินงานของพอร์ทและตรวจสอบผลการ ดำเนินงานของพอร์ทการลงทุนได้ง่าย 4) Location ช่วยค้นหาตำแหน่งสาขาธนาคารกรุงเทพได้ทั่วประเทศและสาขาที่อยู่ใกล้เพื่อใช้ บริการ และ 5) About Us ให้ข้อมูลทั่วไปของบลจ.บัวหลวงรวมถึง Contact Center ทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ทั้งกองทุนรวม ,กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เชื่อว่าแอพ iBuddy จะช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูลการลงทุนและเข้าถึงบริษัทได้สะดวกง่ายดาย ยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของลูกค้าเก่าและลูกค้าทั่วไปที่สนใจจะเข้ามาใช้บริการของบริษัท ด้วยเช่นกัน
นายกระษิร บรรจงจิตร VP โครงการประเมินศักยภาพทางธุรกิจ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ปัจจุบันลูกค้าเงินฝากเริ่มให้ความสำคัญกับการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นล่าสุดของกองทุนบัวหลวง จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความรวดเร็วในการค้น หาข้อมูลได้เป็นอย่างดี เหมือนเป็นการย่อโลกการลงทุนมาไว้ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น จุดเด่น คือ มีข้อมูลข่าวสารที่ผู้ลงทุนสามารถเรียกดูได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน iPhone และ iPad เท่ากับช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ และยังเต็มไปด้วยความรู้บทความต่างๆ สำหรับต่อยอดความสำเร็จในการลงทุนจากบลจ.บัวหลวง
เมื่อหาข้อมูลผ่าน iBuddy ของบลจ.บัวหลวงแล้ว สามารถทำรายการซื้อขายกองทุนผ่านระบบ iBanking ของธนาคารกรุงเทพได้เลยเช่นเดียวกัน ลูกค้าจึงได้รับความสะดวกสบายในการลงทุนอย่างสูงสุดหรือจะค้นหาสาขาธนาคาร กรุงเทพที่ใกล้เพื่อเข้าไปใช้บริการก็ได้ผ่าน iBuddyได้เช่นเดียวกัน